Planowanie leczenia stomatologicznego czy ortodontycznego to niezbędny etap, dzięki któremu Pacjent dowiaduje się o jego przebiegu, czasie trwania i kosztach. Standardowo odbywa się ono na podstawie wywiadu, badania lekarskiego, a także diagnostyki rtg. 

Do najpopularniejszych metod diagnostyki obrazowej zalicza się pantomografię oraz cefalometrię. Oba te rodzaje zdjęć radiologicznych wykonywane są przy pomocy aparatu pantomograficznego. Różnica między nimi polega na tym, że zdjęcie pantomograficzne obrazuje zęby, ich zatoki oraz kanały nerwów żuchwowych, z kolei cefalometria pozwala ocenić stan kości, tkanek miękkich, podniebiennych, a także zatok przynosowych. Oba są jednak zdjęciami o płaskim wymiarze. O wiele bardziej precyzyjnym narzędziem, służącym wykonaniu radiologii obrazowej 3D jest tomograf komputerowy CBCT. Jest on wykorzystywany w Klinice Proste Zęby podczas komputerowego planowania leczenia Invisalign®, czyli ClinCheck®. 

Stożkowa tomografia komputerowa (CBCT) to nowoczesna metoda, która pozwala na wykonanie ultra precyzyjnej diagnostyki obrazowej 3D. Obrazowanie szczękowo-twarzowe wykonane przy użyciu tego innowacyjnego tomografu umożliwia ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, uzębienia, a także jamy nosowej i zatok. Trójwymiarowy obraz struktury zębów, ich korzeni oraz otaczających tkanek twardych dostarcza informacji, których nie da się wyczytać z tradycyjnych zdjęć RTG. Dzięki wykorzystaniu tomografii komputerowej CBCT, plan leczenia ClinCheck® obejmuje nie tylko wizualizację przemieszczania się zębów i prezentację ich ułożenia „przed i po”, lecz także ułożenie korzeni w kości. Metamorfoza uśmiechu to jego ważny punkt, zwłaszcza dla naszych Pacjentów, jednak dzięki wprowadzeniu CBCT, diagnostyka obrazowa zyskała nową jakość.

Leczenie ortodontyczne przezroczystymi nakładkami Invisalign® umożliwia przygotowanie najbardziej precyzyjnego planu leczenia (ClinCheck®), co wyróżnia je spośród innych, dostępnych na rynku metod. Pozwala on między innymi na przedstawienie Pacjentowi całego przebiegu terapii w postaci wizualizacji, jeszcze przed zamówieniem pierwszej pary nakładek.

Plan leczenia jest opracowywany przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, które mogą być ze sobą zintegrowane.

Należą do nich: 

  • skanowanie 3D przy użyciu skanera wewnątrzustnego
  • tomografia komputerowa CBCT
  • fotografie cyfrowe

Przygotowany w oparciu o zaawansowane metody diagnostyczne plan leczenia, jest następnie przedstawiany i omawiany z Pacjentem.

Wykonanie tomografii komputerowej (CBCT) pozwala również w trakcie leczenia na bieżące śledzenie jego postępów. Możliwość zaplanowania oraz kontroli przemieszczania się zębów wraz z korzeniami pozwala na przeprowadzenie całego procesu leczenia ortodontycznego w sposób przewidywalny i bezpieczny dla każdego Pacjenta. Dzięki ClinCheck® z użyciem CBCT, nakładki Invisalign®, w przeciwieństwie tradycyjnego, metalowego aparatu, działają z góry określonymi, precyzyjnie zmierzonymi siłami. Takie działanie zabezpiecza kondycję zębów i korzeni, które na skutek niedostatecznie kontrolowanego przemieszczania się mogą zostać uszkodzone lub wypadać z kości (fenestracja korzeni).

legale steroide für Bodybuilder und Sportler

YouTube
YouTube
Instagram