Wartością jest dla nas najwyższy poziom obsługi pacjentów. Cenna jest dla nas wysoka jakość systemów medycznych, na których pracujemy i dzięki którym możemy zmienić niejeden uśmiech. Niezmiernie cieszy nas fakt, że system Invisalign® i nakładki retencyjne Vivera® firmy Align Technology® uzyskały certyfikat wyrobu medycznego klasy lla Unii Europejskiej.
Certyfikat został wydany na podstawie danych zebranych i zweryfikowanych przez DEKRA Certification BV, niezależną notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby medyczne w UE.
Align Technology® jest pierwszą w Unii Europejskiej firmą, która uzyskała certyfikat WE klasy IIa dla nakładek przezroczystych i retencyjnych, co oznacza, że konstrukcja systemu Invisalign® i nakładek retencyjnych Vivera® spełnia ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i właściwości użytkowych wskazane w DYREKTYWIE RADY 93/42/EWG oraz DYREKTYWIE 2007/47/WE.
 

Czy ten certyfikat coś zmienia?

 
Oznacza ona wyłącznie, że wewnętrzne procesy z zakresu planowania lecze nia i produkcji firmy Align® zostały poddane jeszcze bardziej rygorystycznej ocenie i przeanalizowane przez niezależne organy, które potwierdziły, że system Invisalign® i nakładki retencyjne Vivera® spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej, dzięki którym naszym wyrobom ufają lekarze i pacjenci na całym świecie.
 
YouTube
YouTube
Instagram